Akční nabídka

Nová legislativa v označování produktů se značkou CE

Změny platné od 20. dubna 2016

Nový právní rámec  (NPR) je program pro harmonizaci dle předpisů evropských směrnic. Jde o certifikaci výrobků a distribuci na trhy EU.

Viditelné změny

Štítky pro označení produktů. Zelené M bude nahrazeno jiným znakem. Manuály musí obsahovat rychlého průvodce (Quick start guide).

Image 1

Jak bude vypadat nový štítek u modelů s úředním ověřením?

Nově na štítku bude muset být adresa výrobce.

Image 2

Autor článku: Erik Ornst
Zdroj: informační leták OHAUS